KORT TIL KIRKEN

Valdemars Slots Kirke

Slotsalleen 100 - Tåsinge - 5700 Svendborg

kort    skråfoto    foto (visit)    hjemmeside

Valdemars Slots Kirke hører under:

Bregninge Sogn

Bregninge Pastorat.    (med kirkerne: Bregninge og Valdemars Slotskirke)

Svendborg Provsti    (provsti.dk)     Fyens Stift

Svendborg Kommune     Region Syddanmark      Før 1970:  Sallinge Herred  Svendborg Amt    Historiske Matrikelkort    Kirkebøger etc.

Kirken er indviet i 1688,    ligger 3 m. over havet

Flere oplysninger på:    Danmarks Kirker    Kirkehistorie.dk

Til forsiden    alfabetisk kirkeliste    kommunal kirkeliste
Opdateret d. 2.7.2023